En växande församling, där vi med JESUS i centrum vill vinna och vårda människor.

VÅRA
VERKSAMHETER

VÅR
PASTOR


Mattias Bjurenholt

Mattias Bjurenholt är föreståndare och pastor i Brobykyrkan sedan 2021.

När du träffar Mattias be honom berätta hur han kom till tro, han har ett fantastiskt vittnesbörd om hur han gick från uttalad ateist till att tro på Jesus.

Mötet med Jesus  tände en längtan att lära känna Gud och lära sig mer om tro, Bibeln  och att bli pastor. Han har studerat teologi på Umeå och Uppsala universitet samt Akademi för Ledarskap, Teologi (ALT) i Örebro och Skandinaviska teologiska högskolan (STH). 

Mattias längtan är att växa tillsammans med församlingen och i relationen med Jesus. Mattias har ett herdehjärta och en evangelist inom sig som vill möta samhällets utmaningar med evangeliets lösningar. Han lever för Jesus och församlingen i Landsbro. Han är även en av initiativtagare för att vandra genom Sverige och Europa  med ett Kors (Gå för Sverige, Walk for Europe)

 

VANLIGA
FRÅGOR

Vem är välkommen och hur ser man ut?

"Vi har ett motto: Brobykyrkan – som att komma hem och det hoppas vi att du känner när du kommer till oss."
Vi har ett motto: Brobykyrkan – som att komma hem och det hoppas vi att du känner när du kommer till oss. Att alla är välkomna är verkligen vår längtan. "Kom som du är" gäller även här, givetvis så finns det tillfällen när man klär upp sig men en vanlig söndag är det jeans och tröja som funkar bra. En styrka med församling är att den innehåller alla generationer och olika typer av människor med olika livssituationer och erfarenheter med en sak gemensamt att vi tror på en levande Gud. Fråga gärna någon hur dom kom till tro.

Vad är Nattvard?

"En troshandling där vi får komma nära Gud och varandra."
Vi har nattvard som en naturlig del av vår gudstjänst. För oss är nattvarden en troshandling där vi får komma nära Gud och varandra (se Markus 14:22-24). Då nattvarden är en symbolhandling så är alla som tror på Jesus välkomna att ta nattvarden, det kan också vara ett sätt att för första gången visa att man tror på Jesus. Om du tar Nattvarden för första gången så får du gärna prata men någon efteråt så kan vi be en ”frälsningsbön” tillsammans. "Nattvardsgång" är att man själv går fram och tar ett oblat (bröd) som representerar Jesu kropp och man får ett litet glas med nattvardsvin (alkohol fritt) som representerar Jesu blod.

VAD ÄR FÖRBÖN FÖR NÅGOT?

"Förbön är när någon ber för eller tillsammans med dig."
Förbön är när någon ber för eller tillsammans med dig. Ibland har man behov av att någon ber för dig eller din situation. Förbön kan även vara att få lite hjälp i bönen och i livet, det är helt enkelt en förmån att få förbön och det finns många vittnesbörd om hur bön har hjälpt. Under gudstjänsten finns oftast tillfälle att få förbön men du kan även kontakta Mattias eller någon av våra förebedjare, givet vis har förebedjarna tystnadsplikt.

VAD ÄR EN PREDIKAN?

"Predikan är ett tillfälle att lära sig mer om Gud och Guds ord (Bibeln) och är en viktig del av Gudstjänsten."
Predikan är ett tillfälle att lära sig mer om Gud och Guds ord (Bibeln) och är en viktig del av Gudstjänsten. Den mest kända predikan är Bergspredikan som Jesus höll, du kan läsa den i Matteusevangeliet Kapitel 5-7. Oftast är det vår pastor eller någon inbjuden pastor som predikar men det kan även vara någon i församlingen. Vår erfarenhet är att Gud kan tala till var och en och därför ber vi ofta att helig Ande skall tala in i vårt hjärta.

VAD HAR VI FÖR MUSIK?

"Vi har mycket musik och sång i våra samlingar och det är stor variation beroende på vilken typ av samling det är."
Vi har mycket musik och sång i våra samlingar och det är stor variation beroende på vilken typ av samling det är. Ibland har vi konserter med olika körer eller musiker. En viktig del i vår Gudstjänst är tillbedjan vilket är tillfälle där vi i bön och lovsång får komma nära Gud och visa honom vår kärlek, tacksamhet och prisa honom.

VAD KOSTAR ETT MEDLEMSKAP?

Det finns ingen medlemsavgift eller något tvång att ge kollekt och det finns inget personligt krav eller uppföljning utan allt är frivilligt.
Brobykyrkan drivs likt en ideell förening av frivilliga och ekonomiskt är vi beroende att samla in "kollekt" till både verksamhet, anställda, byggnader och hjälparbete mm. Det finns ingen medlemsavgift eller något tvång att ge kollekt och det finns inget personligt krav eller uppföljning utan allt är frivilligt. Det finns bibliska principer som vi ser som ledning i hur man skall tänka runt givande, tex finns ”tiondegivande” se Malaki 3:10 och att givande skall ges i glädje där var och en skall bestämma i sitt hjärta vad man skall ge, se Andra Korintierbrevet 9:7 . Enklast är att ge med swish 123 633 4718

KOMMANDE
AKTIVITETER