BARN

DANS

Är du mellan 5 och 12 år gammal så är du varmt välkommen till dansgruppen! Vi tränar i olika åldersgrupper.

ÖPPNA FÖRSKOLAN

Välkommen till Öppna Förskolan. Vi är ett gäng föräldrar med barn som träffas i kyrkans källare. Vi leker, har det kul och äter lunch tillsammans.

Ingen anmälan utan det är bara att komma in och umgås, Välkomna!

SÖNDAGSSKOLA

I Brobykyrkan finns ett härligt gäng med barn som träffas på söndagarna. 

Vi träffas kl.10.00 och är med på Gudstjänsten en liten stund innan vi går till söndagsskolan.
Samlingarna består av berättelser ur bibeln som berättas eller dramatiseras på olika sätt, tävlingar och andra aktiviteter som tex pyssel ingår också.
 
Vi delar upp oss i olika åldersgrupper och är du mellan 3-13 år är du välkommen att vara med.

UNGDOMAR

RISE

RISE- Brobykyrkans kvällsmöte för unga vuxna och ungdomar.

Grym undervisning, lovsång och gemenskap och mycket mycket mer!
Håll dig uppdaterad via rise.lansbro på instagram eller kontakta Emma om du har frågor.

TONÅR/KOLAMYRA

KoLaMyRa är ett samlingsnamn för den gemensamma tonårsverksamheten i frikyrkorna i Korsberga, Landsbro, Myresjö och Ramkvilla. Vi träffas fredagar kl 19.

Se KOLAMYRA på instagram eller kontakta Emma om du har frågor.

KONFIRMATION

Konfirmationen är för dig som börjar åttonde klass och som vill lära dig mer Gud och kristen tro. Du kommer ha mycket kul och få kompisar och upplevelser för livet. (Du måste inte vara eller bli döpt för att vara med på vår konfa.)

Vi träffas Torsdagar kl14.15 i Brobykyrkan efter skolan och vi börjar med fika. Sen undervisar en av ledarna om något spännande ämne, blandat med film, frågor, samtal och lekar. Mot slutet varvar vi ner och samlar tankarna i en andakt för att avsluta kl16.30

Konfirmationen är ett samarbete mellan frikyrkorna i Korsberga, Landsbro, Myresjö och Ramkvilla.

SOCIALT

Brobyhjälpen

BROBYHJÄLPEN

Brobyhjälpen är ett samarbete med fyra matbutiker för att ta hand om svinnvaror som av olika anledningar inte går att sälja men är helt ätbara.

Vi hjälper flera personer/familjer med kompletterande matkassar som våra volontärer hämtar, packar och delar ut.

Vid hämtning finns det fika och någon att prata med om man vill.

Är du i behov av hjälp så kontakta oss för mer information.

DSC03109

CAFE SPRÅKAS VE

På onsdagar är Brobykyrkan öppen för Cafe språkas ve. Ett tillfälle för alla daglediga att få umgås med gamla vänner eller kanske träffa nya vänner.

Behöver du träna på svenska eller känner du dig ensam så är detta en utmärkt plats att besöka.

Alla är välkomna!

FÖRETAGSFRUKOST

Vi träffas, nätverkar och äter en god frukost tillsammans.
(Frukost till självkostnadspris) 

Är du hantverkare eller kanske vaktmästare och jobbar i samhället? Arbetar du hemifrån?
Då är denna frukost även för dig!

Varmt välkommen!

Målet är att ha frukosten fredagar kl. 09.00 en gång i månaden.

ALPHA

Brobykyrkan har två olika Alpha kurser.

”Alpha” – Grundkurs i kristen tro

Alphakursen är en social mötesplats som utforskar grunderna i den kristna tron. Varje tillfälle bjuder på en ny fråga om tro och är utformad för att skapa samtal. Det är helt enkelt en öppen, informell och ärlig plats för att utforska och diskutera livets stora frågor tillsammans.

Anmäl dig till Mattias så får ni vara med vid nästa tillfälle

”Alpha Äktenskapskurs” – investera i er relation.

Relationer är fantastiskt, men varken enkelt eller självklart. Äktenskapskursen är skapad för att styrka, hjälpa och vägleda till varaktiga och starka relationer. Vid sju tillfällen får ni chansen att som par få värdefull tid att fokusera på ämnen som kommunikationens svåra konst, förlåtelsens kraft och hur man hanterar konflikter.

Alla samtal sker inom paret, inga gruppdiskussioner.

Anmäl dig till Ulrica så får ni vara med vid nästa tillfälle.

HEMGRUPPER

Alla som vill kan få möjlighet att vara med i en hemgrupp utan att för den skull vara församlingsmedlemmar. Målsättningen för hemgruppen är att komma tillsammans och hjälpa varandra att växa i tron. Den mindre gruppen gör det lättare att dela livet men också att få omsorg på olika sätt. Vidare strävar hemgrupperna efter att nå nya människor i närområdet. Vi tror på de små gruppernas betydelse, Hemgruppen är en plats för gemenskap, samtal om livet och tron. Har du frågor om kristna livet eller behöver hjälp i bön så är detta en perfekt plats. Vill du vara med i en hemgrupp så kontakta Ingemar så hittar vi en lämplig grupp för dig.

MISSION

Brobykyrkan stödjer:

New Life Mission
New Life Missionför barnens framtid
Läs mer
Organisationen som arbetar på uppdrag av barn. Med mission och bistånd samarbetar vi för barnens framtid.

Stiftelsen New Life mission med verksamhet i tre länder och 70 anställda har sitt huvudkontor i Östergötland. Styrelsen har en lång erfarenhet av internationellt arbetet i Afrika. Majoriteten av våra anställda är lokalanställda, arbetet i Sverige leds av en Operativ Ledare. Vi hjälper människor att bli självförsörjande och komma ur fattigdomen.

Vi arbetar med att skydda barn och unga mot alla former av våld, övergrepp och exploatering. Tillsammans säkerställer vi våra arbetsmetoder att alla som representerar oss, inte på något sätt skadar kränker eller utsätter barn och unga för risk att drabbas av någon form av våld.
IBRA
IBRAVi når öppna hjärtan i slutna länder.
Läs mer
IBRA har fokus på att nå länder och folk som ännu inte hört evangeliet. Vi använder media som är ett effektivt verktyg för att nå de som bor i slutna länder där det inte finns kristna som delar berättelsen om Jesus.

Vår vision är en värld som följer Jesus. Vi vill se förvandlade individer och samhällen genom att förkunna budskapet om Jesus Kristus till de som ännu inte hört evangeliet, på ett språk de förstår och på ett kulturellt, relevant sätt.

Vårt fokus ligger på att nå de minst nådda folken. Vi finns idag med verksamhet i 170 folkgrupper. I 123 av dessa folkgrupper är antalet kristna färre än 2 procent av befolkningen. Vi planerar och arbetar för att satsa extra på de som har mindre än 1 procent kristna framöver.
IFB
IFBInstitutet för Bibelöversättning
Läs mer
IFB är en ideell förening grundad 1973, vars främsta syfte är att översätta och publicera Bibeln för icke-slaviska folk i Ryssland och andra stater i OSS.

Verksamhet kan även bedrivas på andra språk där det finns behov. IFB är en internationell organisation vars personal kommer från alla kristna traditioner och samfund.

IFB strävar efter att göra översättningar som är trogna mot grundtexten och som förmedlar Guds budskap på ett klart och naturligt sätt. Utöver bibeltryckning, producerar IFB även bibelböcker för barn, bibliska referenshandböcker och vetenskapliga verk med anknytning till språken i OSS.
Föregående
Nästa