STÅ UPP, STRÅLA
för ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig!